Przeznaczony jest do uzdatniania wody z sieci wodociągowej w domach jednorodzinnych, małych gospodarstwach, zakładach usługowych i produkcyjnych, osiedlowych stacjach wodociągowych.                                                                                                  

    Stosowany jest w kotłowniach, węzłach cieplnych i jako filtr wody obiegowej w basenach kąpielowych.     

    Usuwa z wody stałe zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, muł, cząstki żelaza tzw. - "rdzę" i inne osady).

    Chroni urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi w/w zanieczyszczeniami.

    Złoże filtracyjne to naturalna, 4-warstwowa kompozycja kwarcowo-dolomitowa.

    Złoża nie wymienia się. Płucze się je odwrotnym strumieniem wody przez 10 minut co 3 - 5 miesięcy. Manometry wskazują opór na złożu.