Pompy Ciepła

Odwierty w ziemi są kluczowym etapem prac związanych z instalacją pompy ciepła w domu. W Polsce najkorzystniejsze parametry zapewniają złoża geotermalne, jednak aby do nich dotrzeć, trzeba wykonać odwierty sięgające nawet 130 m.

  

Odwierty pod instalację pompy ciepła powinno się wykonujemy w temperaturach dodatnich, dlatego prace prowadzimy pomiędzy końcem marca a listopa. W przypadku nowych obiektów najlepiej rozpocząć je jeszcze przed wylaniem fundamentów.

 

Prace wykonywane przy okazji montażu instalacji pomp ciepła powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy z doświadczeniem.

Każdy z błędów popełniony w trakcie projektu lub jego realizacji odbije się negatywnie na efektywności takiego systemu.

Na podstawie dokumentacji instalacji pompy ciepła zarekomendujemy Wam głębokość oraz liczbę odwiertów, które dostosujemy do mocy wybranej pompy.

Pragniemy zwrucić państwa uwagę iż jeden głęboki otwór zapewnia znacznie stabilniejszy odzysk ciepła niż kilka płytszych dających łącznie tę samą głębokość. Warto też zastosować zapas wykonując 10-15% więcej niż zaleca producent.

 

W jaki sposób będą wykonywane odwierty pod instalację pompy ciepła uzależniony jest od rodzaju podłoża. Standartowo prace odbywają się metodą płuczkową. Urobek, czyli pozostałości ziemi, który powstaje w trakcie wiercenie jest wypłukiwany wodą i przenoszony do otworu płuczkowego. Do wykonanych odwiertów opuszcza się sondy geotermalne. Urządzenie następnie mocuje się np. za pomocą obsypki kwarcowej.

 

Sondy Poliprolylenowe PP  są układane podwójnie, w kształcie litery "U", co zapewnia większą niezawodność połączeń.                 Po zakończeniu wykonuje się próbę ciśnieniową, która pozwala zweryfikować, czy wszystko zostało właściwie wykonane. Wywiercenie głębokiego na 100 metrów otworu z założeniem orurowania powinno potrwać kilka godzin do 1 dnia w zależności od podłoża.

 

Pompa ciepła wykorzystuje ciepło z wnętrza ziemi, które doprowadzane jest do urządzeń grzewczych za pomocą tzw. kolektorów pionowych. Są to systemy składające się z sond geotermalnych oraz długich rur polietylenowych. Atutem tego rozwiązania jest to, że zapewnia stabilny dostęp do czystej taniej energii, przez cały rok.