studnie głębinowe BeskidyNaszą specjalnością są studnie głębinowe dla domów jednorodzinnych, gospodarstw.

Moja oferta skierowana jest do inwestorów biznesowych i prywatnych, właścicieli domów jednorodzinnych, ujęć wód, campingów, działek i ogródków.

 
Nie każda woda gwarantuje nam dobre skład w mikro - i makroelementy.
O dobrą jakość wody trzeba dbać, a najlepiej korzystać z niej u jej źródeł, czyli z głębi ziemi.
Dlatego woda doprowadzana ze studni głębinowych gwarantuje wysoka jakość wody. 
Studnie zawsze przekazywały ludziom dobrą wodę, a współczesne technologie pomagają budować je sprawniej na najwyższym standardzie poboru wody zdatnej do picia. 
Nie wszystkie gospodarstwa czy przedsiębiorstwa mają możliwość podciągnięcia do wodociągu.
Dlatego wiercenie studni stało się alternatywą i posiadają wiele zalet.
Użytkowanie studni jest o wiele mniejsze, a klienci płacą za samą budowę.
Oferowane przez nas odwierty studni dokonywane z precyzją służą na wiele lat, a zwrot kosztów inwestycji jest gwarantowany.
W swojej pracy opieramy się na mapach geologicznych rejonu, zajmując sie profesjonalnie hydrogeologią.
Oraz wyznacaniem radiestezyjnym.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ STUDNI GŁĘBINOWEJ

Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy ustawy Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego. 

Dokładne informacje znajdziecie Państwo w zakładce PRAWO

Prawo Wodne pozwala właścicielowi gruntu bez pozwolenia wodnoprawnego korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeżeli:
 • głębokość studni głębinowej (głębokość odwiertu) nie przekrocza 30 m.
 • pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę,
 • wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h.

Wykonanie ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h wymaga uzyskania decyzji starosty powiatowego, zaś w pozostałych przypadkach decyzja jest wydawana przez marszałka województwa.
Decyzja starosty powiatowego w jasny sposób informuje inwestora, iż musi on korzystać z rury osłonowej stalowej.

WARUNKI TECHNICZNE STUDNI GŁĘBINOWEJ

Każda studnia głębinowa musi być wykonana w odległości co najmniej:

 • 5 m od granicy działki
 • 7,5 m od rowu przydrożnego
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie

 

ETAPY WYKONANIA STUDNI GŁĘBINOWEJ

 • Przygotowanie - formalności i lokalizacja studni głębinowej
  Budując nowy dom i mając pozwolenie na budowę posiadamy jednocześnie pozwolenie na budowę studni do 30 m głębokości i wydajności do 5m 3 / dobę. Dobrze, aby architekt projektujący dom naniósł na plany miejsce odwiertu uwzględniajac warunki techniczne studni głębinowej.
  W przypadku gdy na działce inwestora jest juz wybudowany dom należy uzyskać w Starostwie Powiatowym lub we właściwym organie administracyjnym dla danej miejscowości pozwolenie na budowę studni. Lokalizację studni na posesji właściciela określają m.in. warunki techniczne studni głębinowej przedstawione powyżej.
 • Etap 1 - wiercenie otworu pod rury osłonowe
  Wiercenie studni głębinowej rozpoczynamy od wiercenie otworu średnicą 200 mm pod rurę osłonową.
 • Etap 2 - zapuszczenie kolumny rur osłonowych
  Przed zapuszczeniem rur stosujemy środek uszczelniający. Zapuszczamy do wierconego otworu rury osłonowe stalowe o średnicy 170 mm. Podstawową funkcją rur osłonowych jest ochrona pobieranej czystej wody przed wodami gruntowymi, opadowymi, ściekami, piaskiem, glebą i żwirem.
 • Etap 3 - dowiercenie do warstwy wodonośnej
  Wykorzystując nasze maszyny dowiercamy się do warstwy wodonośnej oraz aż do uzyskania wystarczajacej ilości wody.
  Za pomocą pomp odprowadzamy z odwiertu brudną i zanieczyszczoną wodę z odwiertu, piaski i zwierciny oraz sprawdzamy wydajność studni.
 • Etap 4 - kolumna rur PCV i rur filtracyjnych.
  Wprowadzamy kolumnę rur PCV i rur filtracyjnych, w której umieszczona będzie pompa głębinowa. Wypełniamy przestrzeń pierścieniową pomiędzy filtrami, a średnicą otworu żwirem filtracyjnym (jeśli jest konieczny).
 • Etap 5 - pomoc w doborze pompy głębinowej 
  Na podstawie głębokosi otworu, wysokości lustra wody, odległości studni od budynku, wysokości budynku, napływu wody do studni oraz wydajności studni określamy dobór odpowiedniej pompy głębinowej.
 • Etap 6 - przyłącze 
  Po wykonaniu studni głębinowej możemy wykonać przyłącza, które może mieć zastosowanie w dwóch wariantach:

   

  1. 1) Prowizoryczne na okres budowy domu - obudowa studni hermetyczna bezkręgowa tzw. "zawór szwecki".
   • pompowanie oczyszczające.
   • montaż pompy głębinowej z rurociągiem poziomym
   • montaż zawaru szweckiego i linii elektrycznej
  2. 2) Na gotowo woda w domu.
   • To samo co w punkcie pierwszym plus dodatkowo
   • rurociąg tłoczny (poziomy studnia - budynek) doprowadzenie wody do budynku
   • montaż armatury: naczynie przepłonowe, elektrozawód, pięciozłącze, manometr, zwrotny zawór odcinający, montaż licznika, sterowania