Pozwolenie na studnię głębinową.


Wykonanie studni głębinowej (wierconej) regulują przepisy dwóch ustaw:

- Prawa Wodnego

- Prawa Górniczego

- Geologicznego

Kilkuosobowa rodzina zużywa na dobę nie więcej niż 1,5 m3 wody więc nie przekracza wyznaczonych przez prawo maksymalnych wartości poboru wody.

Jeśli zapotrzebowanie jest większe lub woda ma być czerpana z większej głębokości niż 30 m potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne.

Aby je uzyskać, trzeba opracować dokumentację – tak zwany operat wodnoprawny.

Może go wykonać hydrogeolog lub projektant zajmujący się instalacjami: wodną i kanalizacyjną.

 

Prawo wodne

Właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia 
(zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę i wydajność pompy czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h.

Jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wody. Głębokość studni wierconej nie może przekroczyć 30 m.

Według Prawa Górniczego i Geologicznego jeżeli pobór wody ze studni będzie większy niż 5m3 lub jej głębokość

przekroczy 30 m na Państwa zlecenie uprawniony hydrogeolog musi wykonać :


opracowanie projektu odwiertu studni,
zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe (decyzja),
wykonanie odwiertu studni,
opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconej studni,
zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja) oraz zarejestrowanie studni,    czyli otrzymanie dla niej karty rejestracyjnej.

Przepisy dotyczące lokalizacji studni

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej: 7,5 m od od osi rowu przydrożnego 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników oraz szamb 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Zatem o lokalizacji studni wierconej decyduje obecność złóż (cieków) wodnych przy jednoczesnym uwzględnieniu wymaganych przez przepisy odległości od poszczególnych miejsc.